Eerder verschenen

Mijn verhaal ‘Een bittere pil’ staat er ook in! 

Wie is de mol binnen de Amsterdamse politieorganisatie en is hij op tijd te stoppen?

Na veel (media)aandacht voor het oppakken van ‘mollen’ die binnen de opsporing hun ondermijnende gang konden gaan, is het tijd dit onderwerp te belichten vanuit de positie van hun hardwerkende goedwillende collega’s. Maar ook (andere) professionals uit de bovenwereld die zich laten gebruiken door criminelen, bijvoorbeeld om hun geld veilig te stellen en wit te wassen, verdienen aandacht. Criminelen worden immers steeds slimmer en maken gebruik van onder andere notarissen en belastingadviseurs. Ze hebben geld genoeg om dergelijke experts in te huren. Kwalijk gedrag door dit soort lieden die ervoor zorgen dat de onderwereld en de bovenwereld steeds meer met elkaar vermengd raken en waardoor het steeds moeilijker wordt criminelen aan te pakken. Ook dit noemen we ondermijning. En zie daar de verklaring van de titel.

‘Ondermijnd’ vertelt het verhaal van Kris Verburgt, 24 jaar en werkzaam als hoofdagent bij de Amsterdamse politie, in het centrum van de stad. Haar werk bij de politie ziet zij als een roeping. Er is niets dat zij liever zou doen, maar eigenlijk is dat niet relevant. Ze moet dit doen om goed te maken wat haar vader als notoire draaideurcrimineel allemaal kapot heeft gemaakt. Ze leeft volgens de regels en is streng voor zichzelf, maar legt de lat voor anderen minstens zo hoog. Het levert haar soms conflicten op met haar collega’s maar vooral met haar beste vriendin Marit. Ze zijn tegenpolen. Marit is juist spontaan en impulsief hetgeen haar nogal eens in de problemen brengt. Desondanks is Kris soms jaloers op de lossere manier waarop Marit in het leven staat.

Kris doet haar werk met veel passie. En zoals iedere diender op straat krijgt ze veel voor haar kiezen. Inmiddels heeft ze met alle ellende die voorbij komt leren omgaan. En hoezeer ze zich ook als een vis in het water voelt op het Bureau Lijnbaansgracht, met fijne collega’s om haar heen, begint het toch te kriebelen. Een volgende stap zou mooi zijn.

Op enig moment krijgt Kris inderdaad de kans over te stappen naar de recherche. En mooie kans, zeker, maar toch heeft ze haar bedenkingen. Er zijn haar de afgelopen tijd zaken opgevallen die ze niet kan verklaren. In onderzoeken gaat veel mis en op meerdere momenten lijken criminelen de politie steeds een stapje voor te zijn. Maar is dat echt zo of is het puur toeval? Kris weet het niet en besluit het er desondanks op te wagen en stapt over. Ongerust constateert ze vervolgens dat de onverklaarbare situaties zich op blijven stapelen. Ze besluit een aantal collega’s hierover in vertrouwen te nemen, met wisselend succes. Alles komt in een stroomversnelling wanneer Kris met haar roeivriendinnen op het IJ tegen het lijk van een tipgever vaart. Maar als het lek eindelijk dan toch boven water is, is het nog niet voorbij. De mol heeft ogenschijnlijk zonder dat zelf te beseffen cruciale informatie verschaft aan een heel ander type crimineel dan waarmee hij doorgaans zaken deed. En de tijd tikt door.........

                                         ISBN 9789086604159

                          Prijs € 17,95

  Via uw lokale boekhandel of

Mijn debuut: Ondermijnd 

Hoe ik ben gekomen tot het schrijven van deze politieroman.

De politie wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met interne corruptie. ‘Platte’ dienders die informatie lekken aan criminelen. Funest voor het vertrouwen dat onze samenleving in de politieorganisatie moet kunnen stellen, maar ook enorm ingrijpend voor alle politiemensen die wel hart hebben voor de goede zaak.

Het zette mij aan denken. Ik ben mijn carrière ooit bij de politie begonnen, waar ik ook als rechercheur heb gewerkt. En als officier van justitie, mijn huidige functie, heb ik veel te maken met de opsporing. Ik heb veel respect voor wat politiemensen allemaal doen voor onze veiligheid. Maar helaas zijn er genoeg burgers die mijn mening niet delen en zich negatief uitlaten over politiemensen en andere hulpverleners en soms zelfs geweld toepassen jegens hen. In deze tijden vergt het moed als politieman of vrouw te werken. En daar komt dus nu ook nog corruptie bij, gepleegd door collega’s aan wie zij hun leven zouden moeten kunnen toevertrouwen. Hoe is het voor hen om te ontdekken dat er een mol in hun omgeving opereert?

Het inspireerde mij tot het schrijven van dit boek. Een fictief verhaal, maar wel gebaseerd op de praktijk van de opsporing. Er zijn immers al genoeg boeken en series die een beeld schetsen van criminaliteitsbestrijding dat weinig te maken heeft met de werkelijkheid. Daarom heb ik mij zelf ten doel gesteld trouw te blijven aan de realiteit, zoals ik die zelf heb ervaren. Uiteraard worden ook de juridische regels, waar we ons nu eenmaal aan moeten houden in een rechtstaat als Nederland, benoemd net als het vakjargon dat wordt gebruikt.